euskara

Ass Wiktionary.
Jump to navigation Jump to search

Bascish

Ennymockle

euskara

  1. Bascish